Kontakt
Trenér: Martin Dobrý
Telefon: +420 602 687 120
Email: martindobry6@seznam.cz

Vedoucí: Martin Petrák
Telefon: +420 724 617 179
Email: carmelox@seznam.cz