Příspěvky pro rok 2016 jsou stanoveny na 1700Kč na rok .Termín do 15.3.2016
V případě platby převodem využijte účet: 1197433014/3030, VS: rodné číslo bez lomítka, do poznámky uveďte jméno dítěte
------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý fotbalista se řídí těmito radami

 - na trénink chodíme včas (alespoň 10 minut předem, na zápasy ve stanovenou dobu) 

 - na trénink nosíme vhodné oblečení (dle počasí), chrániče a pití 

 - omlouváme se včas, abychom nezabírali místo v nominaci někomu, kdo by si rád zahrál (omluvy platí i pro trénink formou SMS) 

 -  nezapomeneme pozdravit spoluhráče, trenéry i rodiče v našem sportovním areálu 

 - trénink bude vždy za každého počasí (trénink zruší jedině trenér) 

 - vždy mít úctu k soupeři a po každém zápase si podat ruce